„Cel mai bun vaccin impotriva bolilor infectioase comune este o dieta adecvata.” (Organizatia Mondiala a Sanatatii)

„Scleroza multipla, o boala ce in final isi lasa victimele complet paralizate, este una dintre afectiunile de care sufera mii de oameni din lumea vestica. Si totusi, aceasta boala este complet necunoscuta africanilor, asiaticilor si sud americanilor care nu au „beneficiat” de excelenta medicina vestica. Scleroza laterala amiotrofica, o boala teribila a sistemului neuromuscular este, de asemenea, necunoscuta de toti cei din zonele mentionate. Aceeasi situatie este si cu miopatia si distrofia musculara intalnita numai la vestici. Epilepsia care este in crestere in tarile dezvoltate este foarte rar intalnita in celelalte tari. Nevrozele anxioase, nevroza compulsiva si, in general, bolile mintale severe de care sufera milioane de pacienti din lumea vestica sunt aproape necunoscute in aceste grupe ce nu au „beneficiat” de medicina moderna si vaccinare.” ( din discursul profesorului Georges Vithoulkas, 1994 , Parlamentul Suediei ).

luni, 15 februarie 2010

Text al Dr. Jules Vinderogel, apărut in revista Le Medecin, în septembrie 1911

„De ce pasteurismul este o insultă a vieţii higide (acest cuvânt nu mai este folosit in zilele
noastre; el se referea pe atunci la o viaţă plasată sub semnul igienei). Societatea secolului al XXlea,
îmbogăţită cu descoperirile ştiinţifice şi industriale ale secolului al XIX-lea, se află într-un
progres vizibil, după cum se spune în presă, în conferinţe, în şcoli, academii şi facultăţi.
Adevărată în anumite direcţii, această aserţiune este falsă în arta de a vindeca. Să examinăm
despre ce este vorba, În medicină, s-a inovat în mod magistral şi Pasteur a generalizat procedeul
empiric al lui Jenner. „Marele" chimist francez a introdus cultura organitelor-fermenţi de orice
natură, percepute şi proclamate patogene, morbifice, specifice, iar cuvântul de ordine, acceptat de
Academia de Medicină, a fost acesta: să combatem boala şi să o prevenim, să o strangulăm prin
saturarea sângelui şi a economiei, cu ajutorul culturilor morbifice atenuate de trecerea, în mod
obişnuit, a materiilor morbifice pe animale destinate să producă agenţi patogeni şi să furnizeze
serii de culturi, agenţi morbifici slab dar suficienţi totuşi pentru a modifica prin fermentaţie toate
umorile, celulele şi sucurile, fără pericol de moarte. Această substituţie morbidă, adevărată
izopatie atenuată, a fost adoptată pentru toate bolile cu element aşa-zis contagios şi specific. Şi
toate bolile au trecut pe aici: tifoida, tuberculoza, difteria, turbarea, variola, holera, ciuma,
cancerul, meningita şi pneumonia infecţioasă, etc.
Secolul al XIX-lea a fost secolul inoculării vaccinului aşa-zis antivariolic (vaccina),
obţinut pe uger de vacă şi reprodus, atunci când virusul slăbea, prin inocularea virusului variolic
de la om la viţel, după procedeul lui Haccius, din Lancy-Genve. De la Jenner, care a inaugurat
această practică în 1792 şi până în zilele noastre, umanitatea a fost ciuruită de injecţii vaccinale,
intervenind chiar legea pentru a-i obliga pe cetăţeni să se pseudo-variolizeze în mai multe
rânduri, în leagăn, în perioada şcolii, a stagiului militar, la intrarea în administraţiile publice şi
chiar private, la fiecare explozie a unui caz sau a unor cazuri de variolă intr-o localitate.
Procedeul a devenit o „rutină" şi nimeni nu s-a întrebat dacă el era in mod real eficace sau pur şi
simplu util. S-a omis urmărirea celor vaccinaţi, s-au neglijat accidentele provocate prin procedeul
infecţios, dintre care cele mai mici erau febrele eruptive, abcesele, stările infecţioase, uneori
hectice, limfatizarea constituţiei şi, ici şi colo, moartea unor copii care nu rezistau urmărilor grave
ale inoculării vaccinale.
Toate aceasta nu i-au emoţionat pe vaccinatori şi accidentele au fost ascunse cu grijă,
fiind puse pe seama „fatalităţii" sau a „altor cauze" accidentale şi declarate fără legătură cu
vaccina. Securitatea prin vaccinare era atât de mare încât s-a lăsat pe ultimul plan orice luptă
contra flagelului. Într-adevăr, „a da tuturor" o pseudo-variolă (vaccinală) mult mai putin
ucigătoare decât variola epidemică, însemna să distrugi terenul care ar fi putut naşte variola şi să
înăbuşi epidemia pentru un termen de şase până la douăsprezece luni, timpul în care poate mediul
s-ar fi modificat. Aceasta era, de fapt, şi singurul considerent care să poată justifica procedeul
infecţiei generalizate, înlocuirea unui rău cu un rău şi mai mare. Dar acest procedeu profilactic
este foarte discutabil şi generalizarea sa poate fi foarte periculoasă dacă luăm in consideraţie
următoarele puncte:
1. A inocula toţi subiecţii dintr-un ţinut dat pentru 10, 15, 20% sau un procentaj
oarecare de subiecţi care ar putea fi loviţi de boală, este oare un procedeu logic
şi salvator ? Considerându-se pe de o parte, accidentele şi scăderea vitalităţii la
vaccinaţi şi, pe de altă parte, posibilitatea profilaxiei prin igienă, curăţenie,
modificările condiţiilor de mediu, în sfârşit vindecarea rapidă şi în general
sigură prin metode medicale care folosesc gheaţa, sulful şi terapiile foto-radiante
(la roşu sau obscuritate, absenţa luminii), mai suntem, oare, îndreptăţiţi să
sprijinim vaccina? Nimeni nu prea şi-a pus această întrebare, sau a pus-o prost,
aceste aspecte nu au fost examinate deloc şi rutina, influenţa celor din jur,
supremaţia unei practici noi, susţinută de către autorităţi, generată şi întreţinută
de teamă, toate acestea i-au condus pe medici şi autorităţi la folosirea abuzivă a
vaccinării. Această întrebare ar trebui să fie examinată în profunzime şi sunt de
părere — ca şi o mulţime de practicieni holişti şi fiziologi că soluţia ar fi
defavorabilă metodei lui Jenner. Vom vedea mai departe că biologia condamnă
vaccina.
2. Practica vaccinării adoarme pe toată lumea, medici şi autorităţi, care cred că au
reuşit marea cu sarea prin vaccinarea generală şi repetată. Prin aceasta chiar eşti
îndemnat să promovezi mai putin igiena, curăţenia şi modificările care trebuie
aduse mediului în care trăieşti. Ori, această profilaxie este foarte importantă şi
singura capabilă să suprime variola şi să o stingă dacă eventual ea s-a instalat.
Variola, ca şi tifoida, ciuma şi diverse alte boli aşa-zis contagioase, sunt
alimentate de condiţiile proaste de mediu: ele izbucnesc în mediile neigienice, în
tabere, oraşe asediate, locuinţe prost aerisite, prost iluminate, lipsite de soare şi
de curăţenie şi în perioade de lipsuri şi foamete. De ce ? Aici intrăm în fondul
problemei, chiar în igienă şi biologie. Lucrările lui A. Bechamp, contemporan şi
mai târziu rival al lui Louis Pasteur au luminat lucrurile în studiul organismelor.
Microzima lui Bechamp este factorul organic al vieţii şi punctul de plecare al
tuturor microbilor patologici care aduc aceste diverse forme de degenerescenţă.
Microzima este normală şi vie in funcţie de căile fiziologice, in condiţii bune de
mediu; dacă acestea se schimbă, microzima se alterează, iar evoluţia celulară
urmează căi anormale. Deja observatorul fizio-biolog vede clar şi poate formula
concluzia că evoluţia vieţii organice normală sau patologică este conexă
condiţiilor de mediu.
Medicina şi arta îşi găsesc singure modul just de exprimare şi, medicii care gândesc şi ştiu
să observe, specialişti în ştiinţe naturale şi biologi, trebuie să condamne, pe bună dreptate, orice
metodă care infectează sângele şi mai ales îl contaminează cu viruşi , vaccinuri, seruri patologice
şi morbifice. Singura lege este cea pe care natura o strigă din toată inima: sănătatea se instaurează
în condiţiile sanitare propice de funcţionare ale microzimei şi ale celulelor, boala se grefează pe
condiţiile opuse. Aceasta este legea pe care o degajă lucrările lui A. Bechamp, lege care opune
Delenda Carthagor izopatiilor pasteuriene. Vom ajunge aici cu siguranţă... atunci când se va
schimba mentalitatea structurilor academice.
În rest, trebuie bine analizate, serios şi fără subiectivism, rezultatele cele mai importante
ale viruşilor, vaccinurilor, serurilor de origine patologică folosite împotriva tuberculozei,
difteriei, ciumei, holerei, turbării, variolei... suntem obligaţi — vom fi obligaţi, dacă dorim să
procedăm cu imparţialitate şi în spiritul dragostei pentru adevăr şi legile Naturii — să analizăm
profund aceste rezultate. Urmărind efectele acestor practici timp de luni, ani după aplicarea lor,
ne vom convinge de efectele nocive ale tuturor acestor inoculări care trebuie abandonate ca
profilactice şi abortive, care nu trebuie folosite decât în ultimă instanţă în cazul bolilor declarate,
doar datorită rutinei şi teoriilor cu care un medic este îndoctrinat în facultate, sau uneori chiar a
publicul poate cere asta şi ar putea avea resentimente faţă de medic dacă acesta ar renunţa din
datorie faţă de conştiinţă şi pentru că este nelămurit în privinţa utilităţii lor."

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

„Cel mai bun vaccin impotriva bolilor infectioase comune este o dieta adecvata.” (Organizatia Mondiala a Sanatatii)

„Scleroza multipla, o boala ce in final isi lasa victimele complet paralizate, este una dintre afectiunile de care sufera mii de oameni din lumea vestica. Si totusi, aceasta boala este complet necunoscuta africanilor, asiaticilor si sud americanilor care nu au „beneficiat” de excelenta medicina vestica. Scleroza laterala amiotrofica, o boala teribila a sistemului neuromuscular este, de asemenea, necunoscuta de toti cei din zonele mentionate. Aceeasi situatie este si cu miopatia si distrofia musculara intalnita numai la vestici. Epilepsia care este in crestere in tarile dezvoltate este foarte rar intalnita in celelalte tari. Nevrozele anxioase, nevroza compulsiva si, in general, bolile mintale severe de care sufera milioane de pacienti din lumea vestica sunt aproape necunoscute in aceste grupe ce nu au „beneficiat” de medicina moderna si vaccinare.” ( din discursul profesorului Georges Vithoulkas, 1994 , Parlamentul Suediei )

HARTĂ ARTICOLE

Vaccination Could kill or destroy your children PROOF!

TVR -exterminarea romanilor-STERILIZAREA FETELOR SI FEMEILOR

Merk si vaccinurile cancerigene

Mercurul